ارتقاء خدمات درمانی با تشکیل اتاق فکر درمان سازمان تامین اجتماعی

توجه به تشکیل هر چه سریعتر پرونده الکترونیک سلامت در سازمان، نظام ارجاع ، عزم عملیاتی مدیران و حمایت همه جانبه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از تیم مدیریتی درمان، همراهی کارکنان درمان و تشکیل اتاق فکر درمان سازمان تامین اجتماعی.

سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده درمان در کشور است. ۳۸۶ مرکز  درمانی و حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ تخت بیمارستانی در کشور متعلق به این سازمان است و حدود ۱۰ درصد درمان کشور توسط تامین اجتماعی انجام می شود.این در حالی است که نیمی از جمعیت کشور یعنی حدود ۴۳ میلیون نفر از خدمات درمانی تامین اجتماعی استفاده می کنند.
ماهانه ۲۲۰۰میلیارد تومان در بخش درمان توسط سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸ هزینه می شود یعنی به عبارتی در سال جاری حدود ۲۶۴۰۰ میلیارد تومان در درمان سازمان هزینه خواهد شد.البته این ارقام مربوط به سال جاری است و به طور قطع برای سال ۹۹ شاهد افزایش هزینه ها در تمامی بخش ها از جمله بخش درمان سازمان تامین اجتماعی نیز خواهیم بود.

هزینه های درمانی تامین اجتماعی در بخش مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد انجام می شود. همه اینها در شرایطی است که تمامی هزینه های تامین اجتماعی اعم از بیمه ای و درمانی توسط منابع سازمان انجام می شود و دولت ریالی در این موارد هزینه نمی کند.با توجه به وضعیت کشور و تحریم های ظالمانه امریکا، مسئولان سازمان خوب می دانند که اگر در گذشته پرداخت هایی بابت بدهی های دولت به تامین اجتماعی انجام می شده در شرایط حساس کنونی دیگر به آن پرداخت ها نیز نباید دل بست بنابراین امنیت و آسایش خاطر ۴۳ میلیون بیمه شده سازمان که نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود در گرو  تامین اجتماعی با ثبات و به تبع آن عملکرد مسئولان آن می باشد .عملکردی که تا به این جای کار باید نمره قبولی را به مصطفی سالاری و تیم مدیریتی وی داد.هر چند که اگر سالاری می خواهد مثل برخی روسای سازمان تامین اجتماعی نامش به نیکی در سازمان یاد شود کارهای زیادی باید انجام دهد که به نظر می رسد با توجه حمایت و اعتماد رئیس جمهور به وی، تفویض اختیارات وزیر رفاه به مدیر عامل تامین اجتماعی و درک خوب وی از سه جانبه گرایی به عنوان محور پیشبرد امور در این سازمان بین النسلی، بتواند انجام دهد.
از جمله رسالت های مهم سالاری می توان به سرو سامان دادن به وضعیت درمان سازمان اشاره کرد موضوعی که دکتر منوچهری معاون درمان سازمان در یک جمله به خوبی آن را توضیح می دهد: ‘هدف اول ما حفظ کیفیت و ارتقاء آن و هدف دوم مدیریت منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی است’.
ارتقاء خدمات درمانی با تشکیل اتاق فکر درمان سازمان تامین اجتماعی
به نظر می رسد حفظ کیفیت و ارتقاء و مدیریت منابع و مصارف در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی توجه به موارد زیر است که می تواند از هزینه های بی جهت و موازی که جمع آنها رقم بالایی می شود جلوگیری کند: توجه به تشکیل هر چه سریعتر پرونده الکترونیک سلامت در سازمان، نظام ارجاع ، عزم عملیاتی مدیران و حمایت همه جانبه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از تیم مدیریتی درمان، همراهی کارکنان درمان و تشکیل اتاق فکر درمان سازمان تامین اجتماعی با حضور کارشناسان و مدیران درمانی.
واضح است که نیروی انسانی هر سازمانی سرمایه واقعی آن سازمان به حساب می آید و سازمان تامین اجتماعی نیز از این قائده مستثنی نیست بنابراین شایسته است با پیشنهاد معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و نظر مثبت مدیر عامل این سازمان، اتاق فکر درمان سازمان هر چه سریعتر تشکیل و حتی برای اعضای اتاق فکر درمان حکم سازمانی نیز صادر شود.
گفتنی است که نگاه سیاسی به سازمان تامین اجتماعی و مدیران  کارشناسان آن که بایستی پرچمش در سیاست سفید باشد سمی برای سازمان و ۴۳ میلیون نفر از بیمه شدگان آن می باشد سازمانی که مدیران و کارشناسانی همچون دکتر فرید باران پوریان، دکترمنوچهر فصیح ، دکتر سید علی جمالیان، دکتر عباس اکبریان، دکتر مراد بیات، دکتر مهرداد مدرسی ، دکتر خلیل اهوازی، دکتر هدایت الله ادیب نیا، دکتر عبدالکریم چوب ساز،دکتر مهدی درخشان، دکتر محمود سعیدا و دکتر محمد رضا جعفری دارد.البته کارشناسان درمان سازمان مختص اسامی ذکر شده نیست و خود دکتر منوچهری به عنوان یک مدیر درمانی و سازمانی سلامت به خوبی با متخصصان درمانی سازمان آشناست.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.