این معاونت، اعتبار سازمان ۴۵ میلیون نفری است

فعال شدن دبیرخانه شرکای اجتماعی و تشکیل جلسات مستمر آن با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی.

پایگاه خبری و اطلاع رسانی “خبرتصویری “

  محمد نوروزی- وقتی صحبت از سازمان تامین اجتماعی می شود شاید معاونت بیمه ای و درمانی آن بیشتر به ذهن متبادر شود اما اگر هم همه جامعه ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش این سازمان ندانند، کارشناسان ، تشکلات کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی به عنوان شرکای اجتماعی تامین اجتماعی بر اهمیت و نقش مهم معاونت فرهنگی، اجتماعی و استان های سازمان واقف هستند.

معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استانهای سازمان تامین اجتماعی دارای ۳ اداره کل فرهنگی اجتماعی، امور استان ها و ارتباطات و نظارت مردمی است. راهبری هماهنگی، امور اجرایی استانها و تعامل بین واحدهای اجرایی و ستاد،گفتمان سازی بمنظور ایجاد هم افزایی سازمانی و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی تامین اجتماعی ، ارتقای نظام پاسخگویی و مشتری مداری و اعتماد و همگرایی بین ذی نفعان و مخاطبین سازمان در راستای رضایتمندی مهمترین شرح وظیفه این معاونت است که در سایت سازمان هم به آن تصریح شده است.
آبان سال گذشته (۹۸) بود که عادل دهدشتی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بر لزوم تغییر شرایط و جایگاه این معاونت تاکید کرد وگفت:’ احساس می‌شود اهداف، رسالت و ماموریت‌های این معاونت نیازمند یک بازخوانی و ارزیابی است’.موضوعی که گویا با گذشت بیش از یک سال از آن زمان هنوز نیز نتوانسته است به فرجامی خوش برسد.
مدعای این سخن اذعان علی جهانی مدیر کل جدید فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی است که می گوید:’ توجه نکردن به چالش های فرهنگی و ارتباطی، سازمان تامین اجتماعی را با مشکلات مختلفی روبرو نموده و هزینه های فراوانی بر این سازمان تحمیل کرده است . بدون تردید ادامه این روند اعتبار این سازمان را نزد مخاطبانش مخدوش خواهد کرد’ .
عادل دهدشتی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که از مدیران جوان و مورد اعتماد دکتر سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی است ، توانسته  در مدتی که در این سمت بوده به سهم خود ارتباط موثری را با شرکای اجتماعی(تشکلات کارگری؛، کارفرمایی و بازنشستگی) ایجاد کند اما آیا ادرات کل زیر مجموعه وی نیز در این امر موفق بوده اند یا خیر؟ و آیا معاونت فرهنگی و اجتماعی توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند؟
به نظر می رسد معاون فرهنگی اجتماعی و امور استان های سازمان تامین اجتماعی برای موفقیت در این معاونت که با توجه به سوابقش انگیزه فراوانی هم برای این مهم دارد می تواند توجه ویژه ای به موارد زیر داشته باشد :۱- تعیین واعلام راهبردها و اولویت های حوزه فرهنگی فرهنگی اجتماعی . 2- فعال شدن دبیرخانه شرکای اجتماعی و تشکیل جلسات مستمر آن با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی.۳- انتصاب افراد متخصص وکار بلد در حوزه فرهنگی و اجتماعی در ادارات کل زیر مجموعه معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی.۴- استفاده از ایده های جدید و قابل اجرا در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی.۵ – لزوم مشارکت و پاسخگویی ادارات کل و مدیریت های درمان و مراکز وابسته به سازمان تامین اجتماعی در موضوعات مرتبط فرهنگی اجتماعی.۶-  نهایی شدن تنقیح بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی.۷- همکاری با معاونت امور مجلس برای به نتیجه رساندن اصلاح اساسنامه و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی در مجلس.۸- جلوگیری از فعالیت های پراکنده فرهنگی واجتماعی در سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه های آن و همین طور جلوگیری از انجام فعالیت های صرفا تبلیغاتی در این حوزه.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.