بررسی نحوه انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات در ایستگاه شفافیت وزارت کار

با شنیدن نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد شریعتمداری چیزی که بیش از همه به ذهن متبادر می شود’ شفاف سازی’ است که مورد تایید و تاکید وزیر است که تا کنون نیز به نتایج نسبتا خوبی دست پیدا کرده است ، هر چند که این اصل و راهبرد شریعتمداری نباید در گذر زمان به بوته فراموشی سپرده شود.
نحوه انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات در ایستگاه شفافیت وزارت کار
به گزارش خبرنگار عصر خبر ،واضح است  هموار سازی مسیر شفافیت می بایست در راس برنامه های معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه، روسای صندوق های بازنشستگی و سازمان بهزیستی، مدیران عامل بانکها، مدیر عامل شستا و شرکتهای زیر مجموعه، سازمان فنی حرفه ای و تمامی اعضای خانواده بزرگ این وزارتخانه باشد و به طور قطع باید گزارشات مداوم در زمینه هموارسازی مسیر شفافیت از سوی وزیر به مردم به خصوص جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی شود.
در زمینه شفافیت هر چند اولویت پرداختن به مسائل کلان می باشد اما رسیدگی به مسائل کوچک نیز نباید از قلم بیفتد.در این زمینه ممکن است گزارشاتی به اصحاب رسانه برسد که بررسی صحت و سقم آن از سوی دقتر وزیر کار، می تواند اعتماد عمومی را به این وزارتخانه و برنامه های اعلامی وزیر بیشتر نماید.
نحوه انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات در ایستگاه شفافیت وزارت کار
اخیرا گزارشی از نحوه انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات که از شرکتهای زیر مجموعه وزارت کار است به عصر خبر رسیده و این رسانه نیز بنابر رسالت خود آنرا منتشر می نماید تا بررسی مورد نظر از سوی مقام های مربوطه انجام شود.
نحوه انتصاب مدیر روابط عمومی شرکت دخانیات در ایستگاه شفافیت وزارت کار
لازم است در این بررسی پاسخ به این سوالات مد نظر قرار گیرد:
۱- آقای (ح.ه.ف) از چه زمانی در شرکت دخانیات مشغول به کار شده است؟ و رزومه کاری وی به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت چیست؟
۲- زمان ثبت نام و فارغ التحصیلی نامبرده دردوره کاردانی و فاصله آن با ثبت نام و اخذ مدرک دوره کارشناسی چگونه است؟ و قوانین آموزشی دراین باره چیست؟
۳- معاونت اداری مالی شرکت دخانیات از سازمان مرکزی دانشگاه علمی کابردی و یا از واحد آموزشی که نامبرده در آن مدرک گرفته ، استعلام کرده است؟ و به چه علت؟

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.