تحولى عظیم در صنعت الومینیوم کشور

نمونه‌گیری از اولین مذاب تولیدشده سلول های احیا با تکنولوژی ۴۳۰ کیلو آمپر در شرکت آلومینیوم جنوب تحولی عظیم در صنعت آلومینیم کشور است.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “خبرتصویری” به نقل از گسترش‌نیوز – نمونه گیری از اولین مذاب تولیدشده سلول های احیا با تکنولوژی ۴۳۰ کیلو آمپر در شرکت آلومینیوم جنوب توسط شهریار طاهرپور مدیرعامل سالکو، نویدبخش تحولی عظیم در صنعت آلومینیم کشور است.

salco-dey6.jpeg

salco-dey7.jpeg

salco-dey8.jpeg

salco-dey9.jpeg

salco-dey10.jpeg

salco-dey1.jpeg

salco-dey2.jpeg

salco-dey3.jpeg

salco-dey4.jpeg

salco-dey5.jpeg

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.