تدوین دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع طرح ترافیک رسانه‌ها در سال ۹۹

دستورالعمل اصلاحی نحوه توزیع طرح ترافیک خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری و سایر موارد خاص در کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران مصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی “خبرتصویری” به نقل ازخبرگزاری مهر، جلسه مشترک کمیسیون عمران و حمل و نقل و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در روز ۱۷ فروردین ماه، در خصوص موضوع نحوه توزیع طرح ترافیک خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری و سایر موارد خاص به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه دستور العمل اصلاحی نحوه توزیع طرح ترافیک خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری و سایر موارد خاص مصوب شد.

این دستورالعمل به موجب مصوبه شماره ۲۶۲۳ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا در سال ۱۳۹۹» تهیه شده که در ماده سوم آن به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده شده است عوارض طرح ترافیک را برای خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری در سقف تعیین شده با تخفیف (ضریب یک دهم) مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه کند.

در ماده یکم این دستورالعمل آمده است: دو سوم از مجموع ۳ درصد کل مجوزهای طرح ترافیک که به «موارد خاص» اختصاص یافته است، به جامعه خبری شامل خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان خبری و مدیران مسئول رسانه‌ها اختصاص می‌یابد.

تبصره یکم آن نیز تاکید شده است: بقیه موارد خاص (یک سوم) با تأیید مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به موارد ویژه ای اختصاص می‌یابد که به جهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز اضطراری به تردد با تخفیف در محدوده طرح ترافیک دارند.

در ماده دوم این آئین نامه آمده است: منظور از خبرنگار و روزنامه نگار در این آئین نامه کسی است که مسئولیت و یا شغل اصلی و مستمر او، فعالیت در زمینه رسانه‌ها و تهیه، تنظیم و انتشار خبر و گزارش از وقایع جاری و نگارش تحلیل و تفسیر آنها در رسانه‌های جمعی است.

در تبصره ماده دوم اشاره شده، انتشار رسانه‌های جمعی پیش گفته شده می‌تواند به هریک از صورت‌های مکتوب روزانه یا دوره‌ای، تصویری و اینترنتی باشد؛ اما باید از مراجع ذیربط مجوز قانونی داشته باشد.

بر اساس این آئین نامه، اولویت در تخصیص طرح ترافیک با خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری است که به موجب قرارداد کار معین (دائمی یا موقت) در یک نشریه، خبرگزاری یا پایگاه خبری اشتغال داشته باشند و مدرکی دال بر اشتغال مستمر به مشاغل مذکور در این آئین نامه ارائه دهند.

خبرنگاران و عکاسانی که قرارداد مستقیم با رسانه‌ای ندارند اما فعالیت مستمر رسانه‌ای دارند، تنها به شرط ارائه تصویر آثار منتشرشده به نام خود (و یا بدون نام که انتساب آن به تأیید کتبی مدیر رسانه برسد) در رسانه‌ها (حداقل ۱۰ اثر در شش ماه قبل از زمان ثبت نام) که نشانگر همکاری مستمر آنها با رسانه‌های مکتوب یا اینترنتی باشد، مشمول این آئین نامه می‌شوند. معرفی نامه این متقاضیان باید از سوی یکی از تشکل‌های صنفی صادر شود.

همچنین افرادی که شغل تمام وقت دیگری غیر از روزنامه نگاری یا مدیر مسئولی دارند، اگر به صورت پاره وقت، حق التحریری یا حق الزحمه ای با رسانه‌ها همکاری داشته باشند، مشمول این آئین نامه نمی‌شوند.

در ماده چهارم یادآوری شده است: خبرنگاران و عکاسانی که با توجه به شرایط مندرج در آئین نامه، متقاضی دریافت مجوز موارد خاص باشند، باید بعد از ثبت نام در سامانه طرح ترافیک مدارک زیر را به سازمان حمل و نقل و ترافیک ارائه کنند:

الف) تصویر شناسنامه، کارت ملی و سند مالکیت خودروی سواری به نام خود یا همسر

ب) معرفی نامه از سوی رسانه و مؤسسه محل اشتغال یا تشکل‌های صنفی خبرنگاران، عکاسان و مدیران مسئول

پ) مدرک دال بر اشتغال مستمر به کار خبری (بیمه تأمین اجتماعی با عنوان خبرنگار یا بیمه خبرنگاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا تصویر آثار منتشرشده به نام خود در شش ماه قبل از ثبت نام)

در ماده پنجم این آئین نامه نیز ترکیب کارگروه تعیین سهمیه اشاره و آمده است: کارگروه «تعیین سهمیه» با حضور هفت نفر، ۱- مدیر واحد ساماندهی محدوده‌ها و طرح‌های ترافیکی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران (به عنوان دبیر کارگروه) و نمایندگانی از ۲- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران ۳- کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ۴- معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵- انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران ۶- انجمن صنفی مدیران رسانه‌های غیر دولتی ۷- انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، تشکیل می‌شود و وظیفه تعیین تعداد سهمیه طرح ترافیک قابل تخصیص به خبرنگاران هر یک از مؤسسات رسانه‌ای را بر عهده دارد. جلسات کارگروه با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد.

بر اساس این آئین نامه، سهمیه خبرنگاران رسانه‌ها با توجه به سه شاخص ۱- آخرین رتبه بندی رسانه‌ها که از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌شود ۲- میزان و کیفیت فعالیت رسانه در عرصه تولید خبر و گزارش و تعداد نیروی انسانی ۳- اولویت رسانه‌های بخش خصوصی بر رسانه‌های وابسته به دولت و ارگان‌ها و نهادهای عمومی تعیین می‌شود.

کارگروه تعیین سهمیه مجاز است برای هدفمند کردن توزیع مجوزهای طرح ترافیک خبرنگاری، سهمیه گروه‌های مشخصی همچون عکاسان، مدیران مسئول و خبرنگاران آزاد را در سقف مجوزهای صادره جدا از مؤسسات رسانه‌ای تعیین و با همکاری تشکل‌های صنفی مرتبط با آنها توزیع کند.

تعیین و واگذاری سهمیه‌ها و تشخیص واجدین شرایط توسط هر فرد حقیقی و حقوقی خارج از کارگروه تعیین شده تخلف محسوب می‌گردد و شهرداری تهران مجاز به عقد قرارداد جهت تعیین سهمیه‌ها و تشخیص صلاحیت خبرنگاران و رسانه‌های دریافت کننده طرح ترافیک نمی‌باشد.

سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه نام و نهاد معرفی کننده و اسامی کلیه دریافت کنندگان طرح ترافیک سهمیه خبرنگاری را در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر کند.

به گزارش مهر، این آئین نامه پس از تصویب در صحن علنی شورای شهر تهران نهایی می‌شود.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.