تصویر میمون زخمی که قبل از مردن به بچه اش برای آخرین بار شیر می‌دهد تکان داد !

تصویر میمونی که توسط شکارچیان هدف شلیک قرار می‌گیرد و قبل از مردن به بچه اش برای آخرین بار شیر می‌دهد دنیا را تکان داد! چه زیبا گفتند : این موجود انسانی چه شگفت مخلوقی است! گاهی در پستی چنان می شود که هیچ جانور کثیفی به او نمی‌رسد، و گاه در عظمت چنان اوج می‌گیرد که در خیال نمی‌گنجد. هیچ چیز به پای مادر نمیرسه

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.