تغییر ذائقه نسل‌های ایرانی در گذر زمان/تمایلات شغلی تغییر می‌کند

به گزارش مهر، دلایل متعددی از جمله فضای حاکم بر کسب و کار که دسترسی به برخی شغل‌ها را تسهیل یا برخی دیگر را دشوارتر می‌ کند و همچنین پیشرفت‌ها و تحولات توسعه‌ای که منجر به کم سو شدن و حتی از بین رفتن برخی شغل‌ها یا ایجاد شغل‌های نوظهور می‌شود، در طول زمان و دهه های مختلف تغییراتی را در سهم هر یک از گروه‌های عمده شغلی و فعالیت‌های اقتصادی در جامعه به وجود می‌آورد. اما در این میان، برخی از دلایل نیز مربوط به تمایل و ذائقه شغلی است و انتخابی که افراد برای شغل و طریقه معیشت خود انجام می‌دهند . بنابر این لازم است روند تأثیرگذاری این دسته از دلایل در طول زمان، در پیش‌بینی‌ها و سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال مورد توجه جدی قرار گیرد.

علی اکبر محزون کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی به طرحی تحلیلی در مورد تمایلات شغلی نسلها در سالهای ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ اشاره و عنوان کرده است: براساس بررسی انجام شده، انتظار می‌رود نسل‌های مختلف که تحت شرایط محیطی و آموزشی ویژه دوران حیات خود قرار می‌گیرند، در انتخاب شغل خود به گونه‌ای متفاوت رفتار کنند که روند تأثیر آن در آمارهای نیروهای کار کشور مشهود باشد.

برای این منظور، سهم هر یک از گروه‌های عمده شغلی و گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی در میان نسل متولدین نیمه‌های اول و دوم دهه‌های ۱۳۴۰، ۱۳۵۰، ۱۳۶۰ و بعضاً دهه ۱۳۷۰ به تفکیک کل، مرد و زن بررسی و روند تغییرات در طی نسل‌ها مورد سنجش قرار گرفته که در این خصوص به ترتیب از طبقه‌بندی استاندارد مشاغل (ISCO) و طبقه‌بندی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی (ISIC) که در نتایج طرح به کار رفته، استفاده شده است.

همچنین در راستای افزایش سطح اطمینان از نتایج حاصله، شاخص‌های هر نسل برای نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در سه مقطع ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت تا از غیرتصادفی بودن نتایج حاصله اطمینان کافی حاصل شود که نسل متولدین هر دهه طبق گروه‌های سنی مندرج در نتایج هر طرح، قابل دسترس است.

لازم به ذکر است گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله‌های هر مقطع به دلیل اینکه به تازگی وارد بازار کار شده‌اند، مبنای قضاوت جدی برای این تحلیل قرار نگرفته‌اند، اما برای کامل بودن تحلیل، در نمودارها آمده اند.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.