ختم رسیدگی به دادگاه نجفی اعلام شد

قاضی محمدی کشکولی در ابتدای جلسه گفت: جلسه امروز با حضور وکلای اولای دم و احدی از اولای دم مهیار صفری، محمد علی نجفی و وکلای وی (آقای گودرزی و خانم عقبایی) و نماینده دادستان و پزشکان پزشکی قانونی و پزشک رواشناس برگزار می‌شود.

قاضی بیان کرد: امروز صحبت‌های کارشناسان بررسی صحنه جرم خانم‌ها اسماعیلی و عبادی و سرگرد عزتی را می‌شنویم.

قاضی محمدی کشکولی گفت: امروز دادگاه به ارزیابی ایراداتی که از سوی وکلای نجفی مطرح شده است می‌پردازد تا تمام ابعاد آن روشن شود؛ البته ایراداتی که در روند جلسه تاثیر دارد برطرف شده است.

وی ادامه داد: پس از پایان جلسه قبل اظهارنظر‌هایی از سوی وکلا و افراد درگیر پرونده انجام شده که خارج از محیط دادگاه بود و از حیث حقوقی فاقد ارزش قضایی است.

به گفته او این اظهارنظر‌ها به نفع دادرسی منصفانه نیست و لازم است صحبت‌ها در چهارچوب موازین حقوقی انجام شود تا برداشت اشتباه از آن‌ها نشود.

در ادامه حمید گودرزی یکی از وکلای محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه با وارد کردن ایرادات ماهیتی به نواقص شکلی گفت: موکلم اقرار به قتل شبه عمدی دارد، در حالی که نماینده دادستان براساس ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری معتقد به قتل عمد از سوی موکلم است، این در حالی است که شاهدی وجود ندارد و حرف‌های آقای آقازاده به عنوان راننده نیز نمی‌تواند دلیلی بر اثبات نظریه دادستان باشد.

گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: مطالبی که در جلسه قبل به عرض رساندم بیشتر بحث نواقص مطرح شده بود. امروز مقوله دفاع ماهوی را بیان خواهم کرد.

وی تاکید کرد: دادستان محترم، به عنوان مدعی عمومی در این پرونده است و سند او کیفرخواست است که محصول همه تحقیقات در آن آمده است. در مقابل کیفرخواست چند مورد را به عرض می‌رسانم که نشان می‌دهد این کیفرخواست دچار نواقصی است.

وکیل مدافع نجفی افزود: در این کیفرخواست موضوع ماده ۱۶۹ به درستی روشن نشده است، دادسرا در متن کیفرخواست در اثبات بزه کاری متهم، وقوع بزه را از جانب نجفی محرز دانسته است.

گودرزی با بیان اینکه اقرار باید طبق موادی از قانون مجازات اسلامی روشن باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است، گفت: افعال صادره از متهم فاقد عمد بوده است و گواهی هم وجود ندارد، در نتیجه کیفرخواست ناقص است و بر خلاف موازین قانونی صادر شده است که استدعای عنایت دارد.

وی اظهار کرد: دادسرا در تحلیل واقعه رخ داده حتما مستحضر بوده که موضوع شلیک به میترا استاد از سه جنبه می‌توانسته انجام شود یکی اصابت گلوله به قفسه سینه، دیگری اصابت گلوله به دست و دیگری هم اصابت گلوله به جسم سخت و کمانه کردن. دادسرا این‌ها را لحاظ نکرده است. لازم بود دادسرا این‌ها را تحلیل و سپس کیفرخواست صادر می‌کرد.

وکیل مدافع نجفی ادامه داد: در کیفرخواست به فیلم‌های موجود استناد شده است، ولی موکل من آن زمان در شرایط بحرانی روحی به سر می‌برده و هدف فشار‌های رسانه‌ای قرار داشته است و ده‌ها خبرنگار دور او را گرفته بودند.

گودرزی گفت: نجفی هیچ گاه در اعترافات خود نگفته است که اسلحه را گرفتم و مستقیم به سمت میترا شلیک کردم، نجفی انگیزه خود را اختلاف خانوادگی مطرح کرده است و باید بگویم که موکلم هیچ گاه به قتل عمد اعتراف نکرده است و تمام صحبت‌هایش از روز اول یکی بود.

وکیل مدافع نجفی تصریح کرد: نجفی بار‌ها گفته است که میترا شانه من را گرفته بود و چند بار گفتم ول کن که این کار را نکرد و کنترلی روی اسلحه نداشتم.

گودرزی بیان کرد:گفته دادستانی که اعلام شده نجفی به قتل عمد اعتراف کرده با مندرجات پرونده مطابقت ندارد و از ایرادات پرونده است.صرفا قتل شبه عمدی بوده و برای آن سه دلیل داریم که یکی اعترافات نجفی است.

وی تاکید کرد: نجفی از روز اولی که به اداره آگاهی مراجعه کرده است قتل عمد را نپذیرفته است و تمام جملات و کلمات او یکسان بود و همه جا گفته قتل غیر عمد است.

وکیل مدافع نجفی افزود: دادسرا باید روشن کند که شلیک گلوله به سمت مقتول مستقیم بوده و یا غیرمستقیم بوده تا مجهولات رفع شود. اگر شلیک گلوله مستقیم باشد نشان می‌دهد که قتل عمدی است و اگر شلیک غیر مستقیم باشد نشان می‌دهد که متهم نمی‌دانسته که گلوله به کجا اصابت می‌کند.

گودرزی گفت: اگر شلیک مستقیم باشد نشان دهند قتل عمد است؛ ما می‌گوییم که نجفی در زمان شلیک کنترلی روی خود نداشته است.

وی اظهار کرد: نجفی در تاریخ ۹۸/۳/۹ در اعترافات خود گفته که شلیک بدون اراده بود و در تاریخ ۹۸/۳/۱۲ گفته کنترلی روی اسلحه نداشتم.

وکیل مدافع نجفی بیان کرد: برای اینکه ثابت کنیم شلیک غیرارادی بوده دلایلی داریم که یکی از دلایل اظهارات سرگرد عزتی کارشناس صحنه جرم است. سرهنگ عزتی در تاریخ ۹۸/۴/۲۶ در دادگاه گفت که محل اصابت گلوله نشان می‌دهد که متهم تعادل نداشته است.

گودرزی گفت: علاوه بر اینکه متهم به دفعات اقرار به قتل شبه عمدی دارد، بلکه از نظر علمی هم ثابت می‌شود که این قتل غیرعمدی است.

وی با بیان اینکه در این پرونده دو فرضیه مطرح است، افزود: یک شلیک مستقیم به قفسه سینه که این فرضیه با توجه به اینکه گلوله کج به قفسه سینه اثبات کرده کاملا رد است و فرضیه دوم این است که گلوله بدست و سپس به قفسه سینه خورده باشد و با توجه به اینکه گلوله به صورت کج به قفسه سینه ثابت کرده و سپس به قلب اسیب رسانده است باز هم نشان می‌دهد که این فرصیه مردود است و من میخواهم امروز فرضیه سوم را مطرح کنم و آن این است که این امکان وجود دارد که گلوله به سقف یا کاشی‌ها و سپس به صورت غیرارادی و غیرقابل پیش بینی و از سمت بالا به ناحیه قفسه اثبات کرده باشد.

وکیل نجفی خطاب به رئیس دادگاه اظهار کرد: علت اینکه از ابتدا اصرار داشتم که وضع و شمایل گلوله مورد بررسی قرار گیرد به همین خاطر بود.

گودرزی با اشاره به گزارش اولیه پزشکی قانونی گفت: در گزارش اولیه گفته شده که گلوله به صورت مدور به بدن مقتوله اثبات کرده، اما در تحقیقات بعدی که در پزشکی قانونی روی جسد صورت می‌گیرد پزشکی قانونی با صراحت اعلام می‌کند که شلیک بیضوی بوده است.

وی ادامه داد: ابعاد گلوله یک و دو دهم است و تشخیص این مورد برای کارشناسان اسلحه آسان شبیه انجام ۴ عمل اصلی است که کاملا واضح و روشن است. آقای نجفی به صورت مستقیم به مرحومه شلیک نکرده و تمام دلایل در پرونده و شواهد نشان می‌دهد که قتل غیرعمدی است.

وکیل مدافع نجفی با بیان اینکه در جدال و کش و قوس بین متهم و مرحومه به شکلی بوده که اسلحه کاملا به دست خانم استاد چسبیده بود و براثر شلیک‌های غیرارادی و کمانه کردن گلوله و طی طریقی به قفسه سینه مرحومه اصابت کرده است. اگر گلوله به صورت مستقیم به بدن مرحومه اصابت می‌کرد حتما باید از بدن وی خارج می‌شد.

وی افزود: بررسی‌های انجام شده روی گلوله و بررسی‌های سرگرد عزتی و همچنین دفورمه شدن گلوله نشان می‌دهد که گلوله مستقیم به بدن وی اصابت نکرده است.

وکیل متهم در رابطه با اینکه قتل شبه‌عمد است، گفت: شکل ارتباط گلوله در این میان مهم است زمانی که گلوله مستقیم ورود می‌کند دایره شکل و وقتی غیرمستقیم است شکل بیضوی دارد و پزشکی قانونی و امور جنایی اعلام کرده ورود گلوله به سینه بیضوی شکل بوده یعنی غیرمستقیم وارد شده است؛ همچنین ابعاد ورود گلوله نشان می‌دهد که اگر گلوله مستقیم وارد می‌شد به اندازه ابعاد گلوله یعنی ۹ تا ۱۰ میلی‌متر فضا ایجاد می‌کرد در حالی که این گونه نبود و ۱.۵ تا ۲ میلی‌متر را نشان می‌دهد. همین‌طور در محل اصابت گلوله خالکوبی و احتراق دیده نمی‌شود چرا که اگر مستقیم وارد می‌شد این اثرات در بدن مرحومه قابل رؤیت بود. همچنین اگر مستقیم گلوله وارد می‌شد باید از بدن نیز به همان شکل خارج می‌شد در حالی که می‌بینیم گلوله در پهلوی راست متوقف شده است.

گودرزی افزود: قدرت کاری گلوله در اسلحه کالیبر ۹ میلی‌متری در این حادثه وجود ندارد و با اصابت به در، دیوار و کاشی حکایت از اصابت غیرمستقیم دارد؛ این اسلحه مسلسل نیست بلکه نیمه اتومات است و برای شلیک‌های بعدی پشت‌سر هم شلیک می‌کند و کارشناس اسلحه‌شناسی گفته این اسلحه استاندارد بوده و آن دست‌کاری نشده است.

وی با اشاره به گفته‌های کارشناس اسلحه‌شناسی گفت: ایشان گفته که آزمایش گاز باروت مثبت است و فکر می‌کرد روی دست نجفی انجام شده در حالی که وی در آن زمان در قم بوده در نتیجه روی دست مرحومه انجام شده و نشان می‌دهد در زمان شلیک دست وی به اسلحه نزدیک یا چسبیده بوده است که این را نجفی هم تأیید کرده و گفته است و نشان می‌دهد فاصله بین دست و سلاح قرار نداشته است.

گودرزی با اشاره به اینکه تمام اظهاراتی که مطرح می‌شود پایه علمی دارد، گفت: می‌خواهیم این موضوع را از نظر علمی ثابت کنیم افسر تشخیص هویت اعلام کرده که نمونه گاز باروت به صورت‌تر و خشک روی دست مرحومه انجام شده و می‌دانیم که در پرونده‌های جنایی با موضوع شلیک گلوله، کارشناسی اسلحه اهمیت دارد و اظهارات من در پایان جلسه قبل شاید باعث برخی استنباط‌های نادرست رسانه‌ای شده باشد. در حالی که دادرسی ماهوی است و با تدبیر‌های بی‌مورد نمی‌توان وقت دادگاه را گرفت. بحث شلیک از دور و حالت دست برای دفاع از نظر علمی محال است و آزمایش گاز باروت نیز روی دست متهم انجام نشده است؛ بنابراین این تناقضات جدی در فیزیک جنایی و تشخیص هویت وجود دارد.

وکیل متهم بیان کرد: چیزی که کارشناس در گزارشات خود فرستاده که فاصله شلیک بیش از یک متر و کمتر از ۵ متر بوده است، اما در جلسه دوم دادگاه اعلام کرده فاصله تا کف دست تا ۳۰ سانتی‌متر بوده است و این فاصله نزدیک نشان از درگیری و کشمکش دارد در حالی اکنون به این استنباط رسیده که مرحومه دست را به حالت اعتراض گرفته و گلوله خورده و این ایراد محض است.

وی اعتراض خود را به دادگاه وارد دانست و گفت: نباید در چنین پرونده‌های مهمی فقط یک کارشناس از ابتدا تا انتها اظهارنظر کند اشتباهات فیزیک جنایی از اول مطرح بوده ما نیز به تشخیص هویت اعتراض داشتیم زحمت می‌کشند، اما عملکردشان جوابگوی اهمیت پرونده نیست و نواقص ما را نیز همین سازمان جواب می‌دهد.

وی گفت: این مسائل نشان می‌دهد که موکل بنده تعادل نداشته سه گلوله شلیک شده، فاصله دست مرحومه با نجفی اکنون به صفر رسیده چرا که قدری سلاح را چسبیده و اظهارات متهم نیز به کرسی اثبات رسیده است و نشان از این دارد که کنترل به شلیک ندارد.

گودرزی ادامه داد: متهم بنده به قصد قتل وارد حمام نشده و در کمال صداقت آن را مطرح کرده و گفته سلاح قبلاً مسلح بوده و اشتباه کرده‌ام این اسلحه در لباس‌های ما بوده که اسلحه را دیدم و نمی‌دانستم مسلح است. اظهارات ایشان در محضر دادگاه مهم است و اقرار وی در این جلسات واجب حجت است و اظهارات ابتدایی وی واجب حجت نیست.

وی از قبل گفته برای ترساندن مرحومه وارد حمام شده که شاید با دیدن اسلحه از سماجت رفتن به بیرون از خانه دست بردارد بنابراین برای احراز قتل عمد باید دلایل و مدارک در دادسرا ارائه شده باشد و صرفاً استناد به وی سندیت قانونی ندارد و از ابتدا تاکنون اظهارات متهم نشان می‌دهد که قتل عمد فاقد وجاهت قانونی است و عمدا کاری نکرده که باعث جنایت شود.

گودرزی وکیل مدافع نجفی گفت: سرهنگ عزتی می‌گوید ایشان نیم خیز التماسی داشته است، اما اگر اینطور بود ایشان با اصابت گلوله به بیرون از پا می‌افتاد.

وی خاطرنشان کرد: گلوله دفورمه شده هم مساله‌ای ایجاد کرده است. این گلوله دفورمه شده یعنی غیر مستقیم به بدن اصابت شده است. سرگرد عزتی گفته اند که بدن او ورزشکاری بوده است و به این دلیل گلوله دفورمه شده است، اما لوله کالیبر ۹ میلیمتر داشته است و یکی از محکم‌ترین گلوله‌ها است و باید به جسم سخت خورده باشد.

وی گفت: در این پرونده موکل بنده به دیوار شلیک غیر ارادی می‌کند و موضوع عدم وجود اراده بدیهی است و ایراد جرح عمدی مطرح نیست.

گودرزی گفت: گلوله‌ای که به دیوار می‌خورد قابل پیش‌بینی نیست به کجا اصابت خواهد کرد. ممکن است گلوله پس از اصابت به دست به دیوار یا نقطه دیگری بخورد. گلوله‌ای که به کف دست بخورد می‌تواند موجب شکستگی استخوان کف دست شود.

وکیل نجفی بیان کرد: ما می‌گوییم قابل پیش‌بینی نیست که گلوله پس از دیوار به کجا اصابت می‌کند، ما می‌خواهیم این موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع و بررسی شود که آیا گلوله می‌تواند به بدن برخورد کند و دفورمه شود؟

وی گفت: موکل بنده با توجه به شلیک غیر ارادی اتهام قتل عمدی را ندارد و ما نسبت به اتهام قتل عمد درخواست برائت را داریم.

گودرزی با بیان اینکه متهم به اداره آگاهی مراجعه و اسلحه را تحویل داده است، تصریح کرد: ما تصور می‌کردیم مجوز اسلحه تا ۹۴/۸ است که استعلام گرفتم مشخص شد مجوز اسلحه تا سال ۹۶ بود.

قاضی کشکولی گفت: مجوز اسلحه تا تاریخ ۹۶/۹/۲۷ بود.

وکیل نجفی ادامه داد: برای دادن مجوز اسلحه صلاحیت افراد بررسی می‌شود و اسلحه تا سال ۹۶ اعتبار داشته، اما بعد از این تاریخ صلاحیت آقای نجفی از بین نرفته است، زمانی که تاریخ اعتبار گواهی نامه رانندگی هم تمام می‌شود، اما صلاحیت راننده برای رانندگی از بین نمی‌رود.

گودرزی گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون هر شخصی که اسلحه خود را داوطلبانه تسلیم کند مشمول تخفیف می‌شود و آقای نجفی نیز مشمول تبصره دو این قانون می‌شود.

قاضی کشکولی بعد از اتمام دفاعیات گودرزی وکیل نجفی گفت: قانون اساسی برای همه یکسان است و اگر جرمی رخ دهد، دلایل اثبات آن در قابل پیش بینی شده است.

قاضی ادامه داد: وظایف دادگاه تطبیق عمل ارتکابی با قانون است تا فعل مجرمانه را بررسی کنیم. قاضی از ترابی مستشار دادگاه خواست تا ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی را قرائت کند.

ترابی مستشار دادگاه با قرائت ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی گفت: ادله اثبات جرم اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی است.

در ادامه قاضی کشکولی بیان کرد: ما ایرادات و ابهامات را به روش‌های که در قانون پیش بینی شده بررسی می‌کنیم. اقرار‌ها باید به واقع باشند و زمانی ارزش دارند که با دلایل موجود در پرونده مطابقت داشته باشد.

وی افزود: اقای نجفی در دو جلسه گذشته در کمال عقل و آرامش مطالب خود را مطرح کرده است.

در ادامه قاضی کشکولی گفت: ایرادات و ابهامات وکیل مدافع در قالب اماره قضایی قابل بررسی است که به نحوی ادله علمی هم محسوب می‌شود.

در ادامه قاضی کشکولی رئیس دادگاه از محمدعلی نجفی متهم پرونده خواست که با حضور در جایگاه به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

قاضی خطاب به نجفی با تشریح ابهامات مطرح شده از سوی وکیل او گفت: بهترین و روشن‌ترین دلیل برای روشن شدن این ابهامات سوال‌هایی است که از شما خواهم پرسید تا به روشن شدن واقعیت‌های روز قتل کمک کند.

رئیس دادگاه بار دیگر از نجفی پرسید آیا از شب قبل تا روز وقوع قتل به غیر از شما و همسرتان و فرزندش فرد دیگری در منزل شما بود.

نجفی در پاسخ به سوال قاضی گفت: خیر، شب قبل برادر مرحومه تا ۱۰ و نیم شب منزل ما بود و رفت، اما بعد از آن به غیر از من و مهیار صفری کسی در منزل نبود.

قاضی دادگاه از نجفی پرسید: شما شب قبل حادثه مطرح کردید که مشاجراتی داشتید و روز بعد ساعت ۸ و نیم مهیار صفری را از خواب بیدار و روانه مدرسه کردید. ایا در آن ساعت غیر از شما و مرحومه کس دیگر در منزل بود که نجفی بار دیگر پاسخ داد: خیر.

رئیس دادگاه از نجفی پرسید: شما ساعت ۹ و ۲۳ دقیقه براساس اسناد موجود با راننده خود تماس گرفتید که نشان می‌دهد قتل از زمان ۹ و ۵ دقیقه تا ۹ و۲۳ دقیقه بوده است، آیا این را قبول دارید؟

نجفی پاسخ داد: بله حدودساعت ۹ و ۵ دقیقه من وارد حمام شدم و بعد از آن حادثه برای لحطاتی دچار شوک شده بودم، اما بعد از ان حدود همین ساعتی که شما اشاره کردید با راننده تماس گرفتم.

قاضی از متهم پرسید آیا به غیر از شما کسی آن اسلحه را حمل و تحویل پلیس داد، زیرا شما در جلسه قبل گفتید که اسلحه را خودم از منزل خارج و همراهم به قم برده ام.

نجفی گفت: خودم اسلحه را تحویل پلیس دادم.

قاضی خطاب به نجفی گفت: درباره نحوه استفاده از اسلحه سه روایت متفاوت داشته اید؛ در ابتدا و در بازجویی اداره آگاهی گفته‌اید که خودم اسلحه را مسلح کردم و در جایی دیگر گفته‌اید که یادم نمی‌آید و باز هم در جای دیگر گفته‌اید که اسلحه از قبل مسلح بوده است؛ آیا اطلاعات تکمیلی در این خصوص دارید بگویید؟

نجفی پاسخ داد: همان طور که قبلا گفته ام ابتدا من شوکه شده بودم و نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده است، اما بعدها که خودم را پیدا کردم به یاد آوردم که این اسلحه قبلا مسلح بوده است؛ البته بنا داشتم که بعدا خشاب را از اسلحه جدا کنم این اتفاق افتاد.

نجفی گفت: اول فکر کردم که ۴ گلوله زده شده، یکی به بالشت و سه گلوله دیگر هم زده شده، اما در دادسرا گفتند ۴ گلوله که با احتساب یک گلوله بالشت می‌شود ۵ تا گلوله.

قاضی در این لحظه از وی پرسید: دقیقاً بگویید چند گلوله شلیک کردید؟

وی گفت: من خودم اظهارنظر نمی‌توانم بکنم؛ در چند ثانیه اتفاق افتاد و نمی‌توانم تعداد گلوله‌ها را بشمارم. فقط آخرین گلوله که خورد و دستم را رها کرد یادم است که از پشت در وان افتاد. ظاهراً همان ۵ گلوله بوده، چون بر اساس شنیده‌های بعدی ۸ گلوله در اسلحه باقی مانده است و تیری که به در کابینت خورد همان است که به بالشت خورده است.

قاضی پرسید: در اظهارات اولیه خود گفته‌اید دستت را گرفته و تا اسلحه را دیده ترسیده و عذرخواهی کرده و گفته جبران می‌کند. پس نشان می‌دهد سه گلوله زده شده و با دو دست اسلحه را گرفته است.

متهم پاسخ داد: یک دست را روی شانه‌ام گذاشته بود که به عقب رانده شدم و یک گلوله به بالشت خورد پس از آن با دو دست اسلحه را گرفت که باعث شد چند بار دستم بالا و پایین شود و هر سه یا چهار گلوله در همین حالت زده شد و آخرین گلوله هم که به وی خورد.

قاضی گفت: پس سه گلوله اولی مرحومه با دو دست شما را گرفته بود،دست راست شما را؛ درست است؟ و شما متوجه سالم بودنش شدید.

نجفی پاسخ داد: بله، چون اگر گلوله به او می‌خورد من را رها می‌کرد وقتی دستم را رها کرد دیگر گلوله‌ای زده نشد.

قاضی با اشاره به بازسازی صحنه جرم، گفت: در بررسی صحنه گفته‌اید که رفتید و دو مرتبه کنار جسد نشستید، آن موقع خونی را متوجه نشدید؟

نجفی گفت: خونی که از سینه آمده بود را دیدم، اما خونی که در کف حمام و خشکیده شده بود را متوجه نشدم. حتی خونی که پایم چسبیده بود را ندیدم و راننده‌ام آقای آقازاده دید و گفت.

قاضی پرسید: چه موقع متوجه شدید به سینه مرحومه گلوله زده شده است.

متهم پاسخ داد: زمانی که دستم را رها کرد و در وان افتاد. جلوتر رفتم دیدم سینه‌اش تیر خورده دستم را بر روی سر و صورتش کشیدم دیدم فوت شده است. حتی اصابت گلوله به دستش را آن موقع متوجه نشدم و در اداره آگاهی به من گفتند.

قاضی محمدی کشکولی از متهم نجفی پرسید: آیا شما به دست چپ مرحومه هم توجه کردید؟

نجفی گفت: من به جز سر و صورت ایشان به جایی دست نزدم.

قاضی گفت: یکی از ادعا‌هایی که آقای گودرزی مطرح کرده این است که خون کف حمام تطبیق داده نشده است، آیا این خون بدن شما بوده است؟

نجفی گفت: بدن من زخمی نشده بود.

قاضی گفت: شما گفته بودید دو مرحله در وان رفتید. چرا بدن شما خونی شده بود؟

متهم نجفی گفت:، چون که کنار وان نشسته بودم و احتمالا آنجا خونی شده است.

قاضی گغت: اسلحه را کجا گذاشتید؟

نجفی پاسخ داد: جلوی آینه دستشویی.

رئیس دادگاه گفت: خشاب شمار چند تیر گنجایش دارد؟

نجفی پاسخ داد: فکر کنم ۱۳ تیر.

قاضی گفت: غیر از این‌ها گلوله دیگری هم دا‌شتید؟

نجفی گفت: خیر، هر چه در خشاب بوده است.

قاضی با اشاره به اظهارات وکیل نجفی مبنی بر اینکه در کف حمام دکمه‌هایی پیدا شده است از نجفی پرسید آیا مشاجره داشتید؟ این دکمه‌ها متعلق به شماست؟

نجفی گفت: ما از زمانی که به خانه جدید رفتیم مشاجره فیزیکی نداشتیم و یک دکمه را می‌دانم که دکمه آستین پیراهن است که با آن به قم رفتم.

قاضی گفت: اگر خسته هستید می‌توانید بنشینید تا ما از کارشناسان برای بیان اظهاراتشان دعوت کنیم.

نجفی پاسخ داد: شما سوال دیگری ندارید؟ من خسته نیستم.

رئیس دادگاه گفت: پس در جایگاه حضور داشته باشید، و سرهنگ عزتی راد و خانم اسماعیلی و خانم عبادی از کارشناسان بررسی صحنه جرم در جایگاه حاضر شوند.

در این هنگام قاضی کشکولی از دادگاه خواست که بخش‌هایی از فیلم صحنه جرم را پخش کنند و گفت: صحنه ورود نجفی به اتاق تا زمان خروج ایشان را پخش کنید.

در این هنگام لیلا اسماعیلی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ساعت ۱۳:۳۰ روز وقوع جرم به ما اطلاع دادند و در صحنه من نظر خودم را دادم و نظر قطعی را کارشناسان می‌دهند.

وی افزود: یک ورود و خروج گلوله از کف دست را مشاهده کردیم و یک ورود روی سینه داشتیم که خروجی مشاهده نکردیم.

سرگرد عزتی راد نیز در باره بررسی‌های خود گفت: در مورد اینکه این دو نفر با هم درگیر بودند بحثی نداریم. برای ما محرز است که درگیری و کشمکش وجود داشته است و تیراندازی نجفی دقیق نبوده یا بی هدف بوده است.

وی با بیان اینکه دو فرضیه نوشته شد، گفت: خشاب این اسلحه ۱۵ تیر می‌خورد، اما این سلاح لحظه شلیک ۱۳ تیر داشته است. ۸ تیر را که برای ما آوردند و ۵ تا هم در صحنه پیدا شده است. از این پنج تا یکی به کمد یکی به گوشه وان و یکی به دیوار خورده که در فیلم هم مشخص بود و یکی دیگر هم به دیوار سر دوش اثابت کرده است و گلوله آخر همان است که به بدن وارد شده است.

وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم نجفی گفت: گلوله ۹ میلی متری اگر به بدن وارد شده مدور خواهد بود و با توجه به ابعاد سوراخ که بیضوی است نشان می‌دهد که مستقیم نبوده است.

عزتی درباره مطرح شدن فاصله یک تا پنج متر هم گفت: ما اظهار نظر کلی کردیم. ما دو فرضیه داشتیم که با توجه به اظهارات آقای نجفی و تکمیل پرونده فرضیه اول ما قوت گرفت. یعنی شلیک یک گلوله که منجر به فوت شده است و اگر پشت دست را نگاه کنید نشان می‌دهد که تخریب گر بوده است.

سرگرد عزتی در ادامه اظهار کرد: فاصله بین دو نفر نزدیک بوده و شلیک‌ها بی هدف بوده است و شلیک‌ها از داخل حمام با بیرون انجام شده است.

وی ادامه داد: شلیک به سمت وان به صورت مستقیم شلیک شده در صورتی که جلسه قبل گفتیم شلیک به سمت کمد مستقیم بود که این را اصلاح می‌کنیم البته این موضوع در روند دادگاه اشکالی ایجاد نمی‌کند، زیرا گلوله آخر باعث فوت شده است.

سرگرد عزتی ادامه داد: گلوله‌ای که به دست اصابت کرده است مستقیم بوده، یک تیر هم به دست و هم به بدن خورده است.

قاضی از وکیل نجفی خواست تا جلو بیاید و تعداد پوکه‌ها و بالشت را با حضور کارشناسان بررسی کند.

سرگرد عزتی کارشناس اسلحه گفت: در صحنه جرم ۵ گلوله کشف شده است؛ ۱ گلوله در وان، ۲ گلوله در روشویی و ۲ گلوله کنار درب پیدا شده است.
عزتی بیان کرد: تعدادی از روکش‌ها گلوله تجزیه شده اند که نشان می‌دهد به جای سختی برخورد کرده است. یکی از گلوله‌ها به دیوار حمام و بعد به سقف برخورد کرده است که آثار گچ هم روی فشنگ وجود دارد؛ یک گلوله هم داریم که دفورمه شده است.

قاضی از سرگرد عزتی پرسید: علت دفورمه شدن گلوله اصابت به جسم سخت است یا برخورد به بدن مقتوله؟

سرگرد عزتی گفت: گلوله ابتدا به بدن  برخورد کرده است، اما ممکن است به جسم سخت هم خورده باشد. یک گلوله از بدن مقتوله پیدا شده است. نظر من برای علت کج شدن گلوله برخورد به بدن مقتوله است. گلوله از کف دست وارد و از پشت دست خارج و مجدد از قفسه سینه وارد و در پهلوی چپ متوقف شده است.

در ادامه قاضی کشکولی از میررئیسی پزشک پزشکی قانونی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی گفت: اقای میر رئیسی مقتوله را در سر صحنه جرم معاینه کرده است.

میررئیسی پزشک در رابطه با مشاهدات خود در صحنه جرم گفت: ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه ۷ خرداد ماه زنگ پزشکی قانونی به صدا در آمد و قتل گزارش شد و ما ساعت ۱۴:۳۰ وارد صحنه جرم شدیم.

میررئیسی ادامه داد: زمانی که به محل رسیدیم صحنه جرم به هم ریخته بود و دست کاری شده بود و بالشت در حمام نبود و روی تخت بود و مقداری خون در وان و روی زمین ریخته بود.

پزشک پزشکی قانونی گفت: مقدار خون ریزی کم بود، زیرا گلوله در داخل بدن باقی مانده بود.

وی ادامه داد: زمانی که ما به صحنه جرم رسیدیم صحنه کاملا دست کاری شده بود. ما در بررسی‌های اول گفتیم گلوله به صورت مدور وارد بدن مقتول شده است، اما با انتقال جسد به پزشکی قانونی و شستشوی بدن و بررسی‌های دقیق مشخص شد که گلوله به صورت بیضوی وارد بدن مقتوله شده است.

میررئیسی در تشریح نحوه قتل گفت: حاشیه ساییدگی ناشی از سوختگی دست که بر اثر گلوله ایجاد شده است و همچنین بعد از اصابت گلوله سوراخ بزرگی در پشت دست ایجاد کرده است. بعد از معاینه جسد و جراحت یک و دو سانتی متری این اختلاف نظر شکل گرفت و بعد از پاک کردن لخته خون و معاینه دقیق اصابت گلوله به کف دست موجب خرد شدن استخوان دست و نیز سوراخ بر روی قفسه سینه شده است؛ بنابراین بررسی دقیق جسد و آثار ایجاد شده بر روی ان بصورت یقین نشان داد که شلیک گلوله بصورت بیضوی بوده است.

قاضی کشکولی از میررئیسی پزشک قانونی درباره زمان و علت مرگ مقتوله پرسید که او در پاسخ زمان مرگ را حدود چند ثانیه بعد از اصابت گلوله عنوان کرد و گفت: به علت پارگی ریه و قلب مقتوله چند ثانیه بعد از اصابت گلوله فوت کرده است.

در ادامه رئیس دادگاه بار دیگر از سرگرد عزتی کارشناس اسلحه در خصوص مدور یا بیضوی شلیک شدن گلوله سوال کرد که او پاسخ داد: هر مانعی در مسیر شلیک مستقیم گلوله ایجاد شود باعث می‌شود که گلوله به شکل بیضوی وارد بدن شود و در این مورد نیز قطعا چنین اتفاقی افتاده است.

محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه گفت: دو نظریه کارشناس اسلحه مبنی بر اینکه مقتوله به حالت نیم خیز با من درگیر شده و نیز فاصله بیش از ۸۰ سانتی متر را قبول ندارم، زیرا اگر چنین نظریه‌ای درست بود بعد از اصابت گلوله مقتول باید زیر وان می‌افتاد نه داخل وان و به غیر از این ایراد سایر بخش‌های نظری سرگرد عزتی را قبول دارم.

قاضی کشکولی از متهم نجفی پرسید آیا شما به دست چپ مرحومه هم توجه کردید؟

نجفی گفت: من به جز سر و صورت ایشان به جایی دست نزدم.

قاضی گفت: یکی از ادعا‌هایی که آقای گودرزی مطرح کرده ایم است که خون کف حمام تطبیق داده نشده است، آیا این خون بدن شما بوده است؟

نجفی گفت: بدن من زخمی نشده بود.

قاضی گفت: شما گفته بودید دومرحله در وان رفتید. چرا بدن شما خونی شده بود؟

متهم نجفی گفت:، چون که کنار وان نشسته بودم و احتمالا آنجا خونی شده است.

قاضی گغت: اسلحه را کجا گذاشتید؟

نجفی گفت: جلوی آینه دستشویی.

رییس دادگاه گفت خشاب شمر چند تیر گنجایش دارد؟

نجفی گفت: فکر کنم ۱۳ تیر.

قاضی گفت: غیر از این‌ها گلوله دیگری هم دا‌شتید؟

نجفی گفت: خیر هرچه در خشاب بوده است.

قاضی با اشاره به اظهارات وکیل نجفی مبنی بر اینکه در کف حمام دکمه‌هایی پیدا شده است از نجفی پرسید آیا مشاجره داشتید؟ این دکمه‌ها متعلق به شماست؟

نجفی گفت: ما از زمانی که به خانه جدید رفتیم مشاجره فیزیکی نداشتیم و یک دکمه را می‌دانم که دکمه آستین پیراهن است که با آن به قم رفتم.

قاضی گفت: اگر خسته هستید می‌توانید بنشینید تا ما از کارشناسان برای بیان اظهاراتشان دعوت کنیم.

نجفی گفت: شما سوال دیگری ندارید؟ من خسته نیستم.

رئیس دادگاه گفت: پس در جایگاه حضور داشته باشید، و سرهنگ عزتی راد و خانم اسماعیلی و خانم عبادی از کارشناسان بررسی صحنه جرم در جایگاه حاضر شوند.

در این هنگام قاضی کشکولی از دادگاه خواست که بخش‌هایی از فیلم صحنه جرم را پخش کنند و گفت: صحنه ورود نجفی به اتاق تا زمان خروج ایشان را پخش کنید.

در این هنگام لیلا اسماعیلی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در ساعت ۱۳:۳۰ روز وقوع جرم به ما اطلاع دادند و در صحنه من نظر خودم را دادم و نظر قطعی را کارشناسان می‌دهند.

وی افزود: یک ورود و خروج کلوله از کف دست را مشاهده کردیم و یک ورود روس سینه داشتیم که خروجی مشاهده نکردیم.

سرگرد عزتی راد نیز در باره بررسی‌های خود گفت: در مورد اینکه این دو نفر با هم درگیر بودند بحثی نداریم. برای ما محرز است که درگیری و کشمکش وجود داشته است و تیراندازی نجفی دقیق نبوده یا بی هدف بوده است.

وی با بیان اینکه دو فرضیه نوشته شد، گفت: خشاب این اسلحه ۱۵ تیر می‌خورد، اما این سلاح لحظه شلیک ۱۳ تیر داشته است. ۸ تیر را که برای ما آوردند و ۵ تا هم در صحنه پیدا شده است. از این پنج تا یکی به کمد یکی به گوشه وان و یکی به دیوار خورده که در فیلم هم مشخص بود و یکی دیگر هم به دیوار سر دوش اثابت کرده است و گلوله آخر همان است که به بدن وارد شده است.

وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم نجفی گفت: گلوله ۹ میلی متری اگر به بدن وارد شده مدور خواهد بود و با توجه به ابعاد سوراخ که بیضوی است نشان می‌دهد که مستقیم نبوده است.

عزتی درباره مطرح شدن فاصله یک تا پنج متر هم گفت: ما اظهار نظر کلی کردیم. ما دو فرضیه داشتیم که با توجه به اظهارات آقای نجفی و تکمیل پرونده فرضیه اول ما قوت گرفت. یعنی شلیک یک گلوله که منجر به فوت شده است و اگر پشت دست را نگاه کنید نشان می‌دهد که تخریب گر بوده است.

وی افزود: گلوله‌ای که ۹ میلی متر باشد و از اسلحه برتا هم باشد اگر به سینه بخورد از بدن خارج می‌شود و به این دلیل بود که پنج متر را گرفتیم، اما چرا گلوله خارج نشده است، چون به کف دست خورده و ضرب آن گرفته شده است.

در ادامه دادگاه قاضی از مهیار صفری پسر میترا استاد خواست در جایگاه قرار گیرد. رئیس دادگاه از مهیار صفری پرسید تعدادی دکمه داخل سالن کشف شده این دکمه‌ها ناشی از چه بوده است؟

مهیار صفری گفت: من در ساعت ۱۲ و۱۰ به خانه آمدم و با جسد مادرم روبرو شدم و پیراهنم را پاره کردم، زیرا دچار شوک عصبی شده بودم.

وی افزود: دکمه مال پیراهن من است.

قاصی پرسید: لباست رو عوض کردی؟

مهیار  پاسخ داد: زیر پیراهنم تیشرت داشتم و با همان بیرون رفتم و به خانواده ام خبر دادم.

مهیار صفری که پیراهنش را آورده بود و در دادگاه باز کرد و نشان داد.

قاضی از او پرسید: دکمه‌های پیراهن کنده شده است؟

مهیار صفری پاسخ داد: بله.

رئیس دادگاه پرسید شب قبل از حادثه غیر از شما و اقای نجفی کسی حضور داشت که مهیار صفری گفت: شب قبل حادثه دایی ام بود که رفت و صبح فقط ما سه نفر بودیم وکسی نبود.

قاضی از مهیار صفری پرسید در روز حادثه شما عصبی بودید و چاقو برداشتید که به کسی حمله کنید که کنترل شدید آن را قبول دارید.

مهیار پاسخ داد: بله صحت دارد، چون عصبی بودم و نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. آقای آقازاده من را گرفت، اما چاقو را خودم به او دادم. فقط گفتم بگذارید به دایی ام خبر دهم که گفت خودم به او می‌گویم، اما او شماره دایی ام را نداشت.

قاضی پرسید: گفته اید که می‌دانم مادرم را پدرم کشته، درست است؟

مهیار صفری پاسخ داد: بله، چون به غیر از آن دونفر کس دیگری نبود. درگیری‌های قبلی هم داشتند.

قاضی پرسید: منظورت از پدر کیست؟ پدر خودت یا پدر خوانده ات.

مهیار صفری پاسخ داد: آقای محمدعلی نجفی پدرخوانده ام را می‌گویم.

در ادامه میررئیسی پزشک پزشکی قانونی گفت: زمانی که ما به صحنه جرم رسیدیم صحنه کاملا دست کاری شده بود. ما در بررسی‌های اول گفتیم گلوله به صورت مدور وارد بدن مقتول شده است، اما با انتقال جسد به پزشکی قانونی و شستشوی بدن و بررسی‌های دقیق مشخص شد که گلوله به صورت بیضوی وارد بدن مقتوله شده است.

وی در تشریح نحوه قتل گفت: حاشیه ساییدگی ناشی از سوختگی دست که بر اثر گلوله ایجاد شده است و همچنین بعد از اصابت گلوله سوراخ بزرگی در پشت دست ایجاد کرده است. بعد از معاینه جسد و جراحت یک و دو سانتی متری این اختلاف نظر شکل گرفت و بعد از پاک کردن لخته خون و معاینه دقیق اصابت گلوله به کف دست موجب خرد شدن استخوان دست و نیز سوراخ برروی قفسه سینه شده است؛ بنابراین بررسی دقیق جسد و آثار ایجاد شده بر روی آن به صورت یقین نشان داد که شلیک گلوله به صورت بیضوی بوده است.

قاضی کشکولی از دکتر پزشک قانونی درباره زمان و علت مرگ مقتوله پرسید که او در پاسخ زمان مرگ را حدود چند ثانیه بعد از اصابت گلوله عنوان کرد و گفت به علت پارگی ریه و قلب مقتوله چند ثانیه بعد از اصابت گلوله فوت کرده است.

در ادامه رئیس دادگاه باردیگر از سرگرد عزتی راد کارشناس اسلحه در خصوص مدور یا بیضوی شلیک شدن گلوله سوال کرد که او پاسخ داد: هر مانعی در مسیر شلیک مستقیم گلوله ایجاد شود باعث می‌شود که گلوله به شکل بیضوی وارد بدن شود و در این مورد نیز قطعا چنین اتفاقی افتاده است.

محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه گفت: دو نطریه کارشناس اسلحه مبنی براینکه مقتوله به حالت نیم خیز با من درگیر شده و نیز فاصله بیش از ۸۰ سانتی متر را قبول ندارم، زیرا اگر چنین نظریه‌ای درست بود بعد از اصابت گلوله مقتول باید زیر وان می‌افتاد نه داخل وان و به غیر از این ایراد سایر بخش‌های نظری سرگرد عزتی را قبول دارم.

قاضی کشکولی خطاب به گودرزی گفت: این بحثی که شما مطرح می‌کنید در شأن شما و دادگاه نیست و بحث اظهار نظر قضایی است.

در این هنگام گودرزی وکیل مدافع نجفی گفت: موکلم اول از هرچیز صداقت داشته است. آزمایش گاز باروت هم مثبت بوده که نشان دهنده نزدیکی شلیک بوده است. ما مدعی هستیم که قتل شبه عمد بوده است.

در این هنگام قاضی کشکولی از مسعود استاد برادر مقتوله خواست که در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی از مسعود استاد پرسید شما آیا شب قبل از حادثه در خانه آقای نجفی و میترا استاد بودید؟

مسعود استاد گفت: آقای نجفی درست گفتند و من برای شام دعوت شدم و متوجه مشاجره‌ای نشدم و ساعت ۱۱:۲۰ به منزل برگشتم.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا از اختلاف خواهرتان با آقای نجفی اطلاع دا‌شتید گفت: بله اطلاع داشتم و گاهی برای حل آن نزدشان می‌رفتم.

رئیس دادگاه در این هنگام با اشاره به اظهارات وکیل مدافع نجفی گفت: اینکه گاز آرسنال و سی جی آر چرا از دست مقتوله برداشته شده باید بگویم که قطعا اگر از دست آقای نجفی هم برداشته می‌شد مثبت بود. جمع آوری قرائن دیگر هم شاید در پرونده بی تاثیر باشد که هرچند بررسی‌های لازم انجام می‌شود.

قاضی کشکولی گفت: تعداد سلاح‌های استفاده شده و تعداد پوکه‌ها رو‌شن شده است لذا تقاضا‌هایی که آقای گودرزی داشته هیات قضایی خود را بی نیاز از آن می‌داند مطلبی نیست که ما بخواهیم دادرسی را ادامه دهیم و به این نواقص بپردازیم.

رئیس دادگاه گفت: ما در این چارچوب با رعایت موازین قانونی اقدامات آقای نجفی را که منجر به سلب حیات شده را بررسی خواهیم کرد. این ابهامات مرتفع شده و ما آماده گرفتن آخرین دفاعیات هستیم.

قاضی خطاب به نجفی گفت: استنباط خود را بگویید که تیر چگونه شلیک شده؟

نجفی گفت: فکر می‌کردم ۴ گلوله بود حالت غیرمتعادل داشتم و آن‌ها را نشمردم. هر ۵ تیری که زده شد غیرارادی بوده در یک کشمکش البته نه به معنی دعوا کردن، گلوله آخر طوری شلیک شد که دستش با من گره خورده بود و نوک اسلحه بالا و پایین می‌شد.

قاضی پرسید: وقتی مرحومه اسلحه را دید ترسید، وقتی دست شما را گرفته بود حالت تدافعی داشت یا تهاجمی؟

نجفی گفت: نمی‌دانم چرا ترسید، دو شب قبل آن را دیده بود. شاید عکس‌العمل غیرارادی داشت. چند بار به او گفتم ول کن، منظورم این بود که انگشتم را از روی ماشه بردارم. وحشت صدای گلوله‌ها طوری شد که دستم را رها نمی‌کرد.

قاضی پرسید: مقابل او بودید یا با چند درجه راست و چپ آن قرار داشتید؟

متهم گفت: فکر کنم در مقابلش بودم شاید کمی بعد زاویه‌دار شدیم و ممکن است چرخیده شده باشد.

قاضی مجدد پرسید: آیا در آن حین چیزی گفت؟

نجفی گفت: فقط همان حرف‌هایی بود که همان اول زد، تمام ماجرا شاید ۵ ثانیه نشد و خیلی سریع رخ داد.

قاضی پرسید: قد شما چند سانتی‌متر است؟

نجفی: ۱۶۷ سانتی‌متر.

قاضی: قد همسرتان چقدر بود؟

نجفی: فکر می‌کنم ۱۵۷ سانتی‌متر.

در این هنگام قاضی خطاب به وکیل دوم متهم لاله عقبایی خواست که اگر مطلبی دارد در مقام دفاع حاضر شود.

وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ترجیح می‌دهم ادامه دفاعیات را آقای گودرزی انجام دهند.

قاضی خطاب به وکیل متهم آقای گودرزی گفت: در مقام دفاع اگر مطلبی دارید اضافه کنید.

گودرزی اظهار کرد: مطالبی که گفتم علیه پزشکان و کارشناسان نیست بلکه باید تضارب افکار داشته باشند. حتی کارشناس اسلحه‌شناسی گفته اظهارات نجفی قرین به واقعیت است.

وی افزود: شاید خواسته مرسومی نباشد، اما خواهش می‌کنم از سرگرد عزتی کارشناس اسلحه بپرسید آیا اظهارات نجفی در مورد شلیک ناخودآگاه را تطبیق دارد یا خیر؛ که قاضی گفت این اظهارنظر قضایی است نه کارشناسی.

گودرزی ادامه داد: حتی کارشناسان گفتند تیراندازی بی‌هدف بوده و دست متهم آزاد نبوده است و گفته گلوله دفورمه شده است و این موضوع را به کمیسیون پزشکی ارجاع داده اینکه چرا دفورمه شده باید پاسخی برایش پیدا کرد، چون گلوله محکمی است بنده اسلحه‌شناس نیستم، اما درباره‌اش تحقیق کرده‌ام.

گودرزی ادامه داد: در بررسی‌ها اعلام شده سه گلوله به کمد، گوشه وان، دیوار و بالای وان و آخرین هم به دست و بدن خورده است، اما من اینجا وارد علم کارشناسی می‌شوم و می‌گویم آن گلوله‌ای که به گوشه وان خورده همان است که به دست اصابت شده.

قاضی گفت: دلیل محکم علمی می‌خواهد. قدرت اسلحه این را نمی‌گوید.

وکیل گفت: دفورمه شدن یعنی اینکه گلوله به جسم سختی خورده باشد نه به بدن. شکل نصف گلوله از بین رفته است.

قاضی اظهار کرد: البته شکل گلوله از بین نرفته، ضربه خورده و کمتر از یک سوم گلوله موجود است. حتی با چشم مسلح ضربه وارده قابل شناسایی نیست و انگار گلوله سالم است.

در ادامه مجدد گلوله ضربه دیده شده بررسی شد که قاضی گفت این اظهارنظر قضایی می‌خواهد بقیه دفاعیات را بگویید.

گودرزی ادامه داد: زمانی که اقرار وجود دارد نوبت به قراین نمی‌رسد، اقرار زمانی است که اقرار متهم به ارتکاب قتل عمدی باشد. با شما موافقم یکبار اقرار کافی است، ولی در مورد قتل عمد؛ اقرار به شلیک غیرارادی گلوله کافی نیست و موکل همه جا گفته دستم را گرفته و کارشناس هم این را تأیید می‌کند. وقتی عمد و اراده وجود ندارد به معنی این است که عمد خاص وجود ندارد و اقرار زمانی قاطعیت دارد که افراد به ارتکاب قتل عمد اقرار کرده باشند نه شبه عمد.

قاضی کشکولی خطاب به گودرزی گفت: این بحثی که شما مطرح می‌کنید در شان شما و دادگاه نیست و بحث اظهار نظر قضایی است.

در این هنگام گودرزی وکیل مدافع نجفی گفت: موکلم اول از هرچیز صداقت داشته است. آزمایش گاز باروت هم مثبت بوده که نشان دهنده نزدیکی شلیک بوده است. ما مدعی هستیم که قتل شبه عمد بوده است.

در این هنگام قاضی کشکولی از مسعود استاد برادر مقتوله خواست که در جایگاه قرار بگیرد.

قاضی از مسعود استاد پرسید شما آیا شب قبل از حادثه در خانه آقای نجفی و میترا ااستاد بودید؟

مسعود استاد گفت: آقای نجفی درست گفتند و من برای شام دعوت شدم و متوجه مشاجره‌ای نشدم و ساعت ۱۱:۲۰ به منزل برگشتم.

وی در پاسخ به این سوال قاضی که آیا از اختلاف خواهرتان با آقای نجفی اطلاع دا‌شتید گفت: بله اطلاع داشتم و گاهی برای حل آن نزدشان می‌رفتم.

رئیس دادگاه در این هنگام با اشاره به اظهارات وکیل مدافع نجفی گفت: اینکه گاز آرسنال و سی جی آر چرا از دست مقتوله برداشته شده باید بگویم که قطعا اگر از دست آقای نجفی هم برداشته می‌شد مثبت بود. جمع آوری قرائن دیگر هم شاید در پرونده بی تاثیر باشد که هرچند بررسی‌های لازم انجام می‌شود.

قاضی کشکولی گفت: تعداد سلاح‌های استفاده شده و تعداد پوکه‌ها رو‌شن شده است لذا تقاضا‌هایی که آقای گودرزی داشته هیات قضایی خود را بی نیاز از آن می‌داند مطلبی نیست که ما بخواهیم دادرسی را ادامه دهیم و به این نواقص بپردازیم.

رئیس دادگاه گفت: ما در این چارچوب با رعایت موازین قانونی اقدامات آقای نجفی را که منجر به سلب حیات شده را بررسی خواهیم کرد. این ابهامات مرتفع شده و ما آماده گرفتن آخرین دفاعیات هستیم.

قاضی کشکولی از محمد علی نجفی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.

قاضی خطاب به نجفی گفت: با توجه به شکایت اولای دم و مطالبه قصاص و گزارش کلانتری ۱۲۵ و اظهارات زهرا نجفی دختر شما و علی رضا ببری داماد شما و مهیار صفری فرزند مقتوله، پوکه‌های کشف شده در محل و گزارش عوامل پزشکی قانونی که علت فوت را شک ناشی از شلیک گونه و آسیب به ریه و قبل مطرح کردند و بازجویی‌های مقدماتی و گزارش سازمان اطلاعات ارتش که اعلام کرده است شما یک قبضه اسلحه باکالیبر ۹ در سال ۷۷ از طریق حراست سازمان برنامه بودجه در اختیار گرفتید و این اسلحه تا ۹۶/۹/۲۷ اعتبار داشت، نامه کشف شده از کیف دخترتان و گزارش روانشناسان شما متهم به قتل میترا استاد و صدمه غیرعمد که منتهی به قتل نشده است و حمل سلاح غیر مجاز هستید.

محمد علی نجفی در آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: همان طور که در جلسه قبلی گفتم هدف اصلی من از اظهاراتم کمک به کشف حقیقت است و تقصیر خود را تا حدی که انجام داده‌ام، می‌پذیرم و به خدا پناه می‌برم و امیدوارم مورد رحمت الهی قرار بگیرم، زیرا اگر صادقانه استغفار انجام شود مورد پذیرش خداوند قرار می‌گیرد.

نجفی افزود: هفت مورد را تیتروار بیان می‌کنم و بنده هیچ اطلاعی از گزارشی که توسط کارشناس اسلحه تهیه شده بود نداشتم و اینکه اظهارات من ۹۰ درصد منطبق با گزارش کارشناس اسلحه بوده، نشان می‌دهد تمام آنچه را که در آن لحظات و در آن چند ثانیه که حالت مناسبی نداشتم به واقع عرض کردم.

نجفی ادامه داد: زمانی که وارد حمام شدم، شرایط پیش رو برایم پیش بینی نشده بود. مرحومه سینه به سینه شده بود و ایشان من را به عقب هل داد که باعث شلیک گلوله شد و به دلیل آنکه دستم را گرفته بود شرایط غیرمتعادلی داشتم؛ هیچکدام از شلیک‌ها به اراده و قصد شلیک انجام نشد. دیگر اینکه شلیک چهار تیر به در و دیوار و سقف نشان می‌دهد حالت غیرمتعادلی داشتم و به اختیار شلیک انجام نشده است.

متهم نجفی از قاضی درخواست کرد که بند چهار آخرین دفاع او را مورد توجه قرار دهد و گفت: خواهشمندم همان طور که کارشناس اسلحه درخواست تشکیل هیات بررسی اسلحه را داده، این موضوع مورد توجه قرار گیرد، زیرا دو نظریه وجود دارد، یکی اینکه تیر به دست ایشان برخورد کرده و وارد سینه شده و پس از برخورد به قفسه سینه، در پهلو مانده است و نظریه دوم اینکه تیر به دیوار برخورد کرده و به قفسه سینه ایشان اصابت کرده است که برای اثبات اینکه کدامیک از این دو فرضیه صحیح است نیاز به کار کارشناسی است و اگر تیر از بالا به کف دست ایشان شلیک و به قفسه سینه خورده بود، محل پرتاب ایشان در حمام متفاوت بود لذا من قصد قبلی برای شلیک و قتل نداشتم و همه شواهد نیز همین مطلب را تأکید می‌کند.

وی یادآور شد: ما هفته قبلش به دنبال پیدا کردن خانه و تلاش برای خرید منزل بودیم و اگر واقعاً قصد قتل داشتم، راه‌هایی وجود داشت که خود را پنهان کنم. در این رابطه قصدی نداشتم و این حادثه ناشی از بی ارادگی و جنون آنی و خشم فراوانی بود که در آن لحظه داشتم.

نجفی در خصوص نداشتن مجوز اسلحه گفت: از سال ۶۰ این اسلحه را داشتم و در سال ۷۷ مجوز اسلحه تمدید شده بود. هیچ دلیلی جز اینکه گمان می‌کردم مجوز‌ها ۱۰ ساله است برای آنکه مجوز را تمدید نکنم، نداشتم. اسلحه دو شب قبل از حادثه به طور تصادفی از چمدانم بیرون آمد و در قفسه کمد قرار گرفت. جزئیات این موضوع را در جلسات قبل توضیح داده ام، بنابراین هیچ گاه این اسلحه در دسترس نبود، چه در منزل همسر اولم و چه در خانه همسر دومم.

وی در پایان از درگاه خداوند درخواست عفو و بخشش کرد و گفت: به خانواده مرحومه استاد و بازماندگان تسلیت می‌گویم و از خداوند برای آنان صبر و اجر درخواست دارم.

در ادامه گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی در رابطه با آخرین دفاعیات از موکلش گفت: مسائلی که مطرح شد حاشیه‌های فراوانی داشت. یکی از این مسائل این بود که سرعت دادرسی با تعجیل فرق می‌کند. همه می‌دانیم که تعجیل با تسریع متفاوت است. ممکن است یک پرونده یک روزه به دادگاه بیاید، اما وقتی خدمت شما آمدم، فهمیدم که پرونده نواقصی دارد، اما متأسفانه پرونده با همان نقایص به دادگاه ارسال شده بود.

وی در خصوص این نواقص اظهار کرد: با استناد به گزارش عجولانه دادسرا و استناد به فیلم بازسازی شده صحنه جرم بدون حضور وکیل، در این رابطه لازم به ذکر است که بگویم حضور متهم بدون وکیل در دادسرا بیانگر این است که مطالب بیان شده فاقد وجاهت قانونی است و عدم رفع ابهام درباره گلوله دفورمه شده یکی دیگر از ایرادات وارده به این پرونده است.

گودرزی با بیان اینکه این پرونده هنوز هم از نقایصی رنج می‌برد، گفت: وقتی این نقایص رفع شود، دادرسی هم راحت‌تر می‌شود.

وکیل مدافع نجفی خطاب به قاضی محمدی کشکولی بیان کرد: شما به این موضوع رسیدید که فرضیه اول را پذیرفتید که گلوله به در و سپس به سینه مرحومه برخورد کرده است و این یعنی فرضیه ما مبنی بر شلیک به دیوار و سپس برخورد به بدن مرحومه را نپذیرفتید. ما با این مواجهیم که امر محال را تشخیص هویت نپذیرفته است و بهتر بود که پزشکی قانونی در مورد دفورمه شدن گلوله توضیح دهد. دادگاه می‌خواهد که به اقرار موکل اکتفا کند، اما موکل بنده اقرار به قتل عمد نداشته بلکه گفته است موضوع شبه عمد است. این پرونده مشکلاتی داشته که مربوط به عجله‌های بی مورد بوده است.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.