رشد ۲۸ درصدی سود عملیاتی ایرانول در سال ۹۶

 

صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی حسابرسی شده شرکت نفت ایرانول (شرانول) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹منتشر شد.
صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی حسابرسی شده شرکت نفت ایرانول با اعلام سود سهام صورت سودوزیان به ازای هر سهم ۱۰۷۶ ریال در سامانه کدال منتشر گردید. صورت سودوزیان شرکت اصلی حاوی رشدی در همه زمینه ها نسبت به سال قبل شامل افزایش فروش ۲۰ درصد ، سود ناخالص ۱۷ درصد ، سود عملیاتی ۲۸ درصد و سود خالص پس از کسر مالیات با رشدی به میزان ۸ درصد نسبت به سال قبل می باشد که در سامانه کدال با نماد شرانول درج شد.
همچنین بر این اساس سود خالص هر سهم شرکت نفت ایرانول در سال مالی قبل برابر با مبلغ ۱۹۹۰ ریال با سرمایه ۱/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال بوده که با توجه به افزایش سرمایه انجام شده در سال مالی ۱۳۹۶ به میزان ۱۰۰ درصد ، این سود برابر با مبلغ ۱۰۷۶ ریال گردیده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سیستم کدال بورس اولین پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت اصلی مبلغ ۹۶۱ ریال اعلام گردیده بود که نهایتا مبلغ ۱۰۷۶ ریال تحقق یافت که نسبت به پیش بینی اولیه ۱۲% افزایش نشان می دهد.
قابل ذکر است مجموع مبلغ سود خالص شرکت معادل مبلغ ۲/۱۵۲/۶۳۲ میلیون ریال با سرمایه ثبت شده به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال است. همچنین مجموع سود انباشته شرکت مبلغ ۳/۰۳۱/۶۰۵ میلیون ریال بوده که این مبلغ نسبت به مبلغ مشابه در سال قبل رشدی برابر با ۹% در شرکت اصلی برخوردار می باشد.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.