رشد ۵۶۹ واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه ۵۶۹ واحد رشد کرد.

 بر اساس ارقام مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه ۲۰ مرداد ۵۶۹ واحد تقویت شده و به رقم ۲۵۵ هزار و ۸۷۶ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هموزن ۵۵۶ واحد رشد کرده و به رقم ۶۶ هزار ۴۴۳ واحد رسید.

ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۹۳۹ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران در بورس تهران بیش از ۲٫۸ میلیارد اوراق حق تقدم و سهام در قالب ۳۱۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹۱۶ میلیارد تومان دادوستد کردند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۱۵۴ واحد تقویت شده و به رقم ۶۹ هزار و ۱۴۸ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هموزن ۳۷۳ واحد رشد کرده و به رقم ۴۴ هزار و ۵۳۹ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور ۷۷۵ واحد تقویت شده و به رقم ۲۸۹ هزار و ۸۹۷ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس ۱۸ واحد افزایش یافته و به رقم ۱۸۵ هزار و ۵۷۰ واحد رسید.

شاخص بازار دوم بورس که معاملات بلوکی در آن انجام می‌شود با رشد ۲۰۲۹ واحدی به رقم ۵۲۲ هزار و ۱۰۷ واحد رسید.

امروز نمادهای تاپیکو، همراه، شتران، وامید، بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند و نمادهای فارس،‌ کگل، وپارس، بیشترین اثر کاهشی در شاخص کل بورس را داشته‌اند.

نمادهای پر بیینده بورسی امروز مربوط به سایپا، بانک تجارت به قیمت ۳۹۸ ریال، داده‌گستر عصر نوین، ایرانترانسفو، ایران مپنا، پارس خودرو، فولاد مبارکه بودند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل ۵ واحد تقویت شده و به رقم ۳۴۳۸ واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به ۱۸۹ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران فرابورس بیش از ۲٫۳ میلیارد سهام و حق تقدم در قالب ۲۹۸ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹۲۱ میلیارد تومان دادوستد کردند.

امروز نمادهای دماوند، مارون، وهور، دی، شپاس، بیشترین اثر تقویتی در شاخص فرابورس را داشتند و نمادهای کگهر، میدکو، بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را بازی کردند.

امروز نمادهای پر بیننده در فرابورس مربوط به شرکت‌های ذوب آهن اصفهان، توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، ریل پرداز سیر، بانک دی، تولید ژلاتین کپسول ایران، صنایع کاغذ پارس، بودند.

امروز با پیام ناظر نماد حتوکا، حمل و نقل توکا با پیام ناظر بازگشایی شد، نماد وساخت۱ سرمایه گذاری ساختمان ایران با توجه به افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف متوقف شد. نماد داروح مربوط به حق تقدم شرکت کارخانجات داروپخش متوقف شد.

نماد حفاری مربوط به حفاری شمال بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی بازگشایی شد. توقف نماد معاملاتی دفاراح۱ مربوط به حق تقدم سهام شرکت داروسازی فارابی متوقف شد.

نماد دپارس۱، پارس‌دارو با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف متوقف شد. نماد معاملاتی ثاخت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان و نماد خموتور موتورسازان تراکتورسازان ایران با پیام ناظر بازگشایی شدند.

نماد تاپیکو سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب بازگشایی شد. نماد وامید۱ سرمایه‌گذاری امید متوقف شد

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.