عفونت مالاریا ریسک نارسایی قلبی را افزایش می دهد

محققان بیمارستان دانشگاه هرلو-گنتوفت دانمارک دریافتند عفونت مالاریا با افزایش ۳۰ درصدی خطر نارسایی قلبی مرتبط است.

دکتر «فیلیپ براینین»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما شاهد افزایش موارد ابتلا به مالاریا و همچنین افزایش مشابه در شمار بیماری های قلبی-عروقی در همان مناطق هستیم.»

محققان در این مطالعه از داده های ملی دانمارک برای شناسایی بیماران دارای سابقه ابتلا به عفونت مالاریا بین سال های ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۷ استفاده کردند. میانگین سن بیماران ۳۴ سال بود.

در مجموع ۳۹۸۹ مورد ابتلا به مالاریا شناسایی شد. در طول مدت ۱۱ سال پیگیری وضعیت بیماران، ۶۹ مورد نارسایی قلبی و ۶۸ مورد مرگ ناشی از بیماری قلبی-عروقی شناسایی شد که در مقایسه با جمعیت عمومی بسیار بالاست.

با وجود کوچک بودن و محدود بودن این مطالعه، محققان بر انجام مطالعات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.