عیادت مدیر عامل و تعدادی از اعضای موسسه هنرمندان پیشکسوت از استاد عصمت مجیدی

روز یکشنبه ۲ دی ۹۷ مدیر عامل موسسه هنرمندان پیشکسوت به  همراه تعدادی از اعضای این موسسه از جمله :هوشنگ توکلی ، مهر زمان فخار منفرد ، صفا اقاجانی ، عزت اله مهراوران و رضا بنفشه خواه
از استاد عصمت مجیدی پیشکسوت هنرهای سنتی (سوزن دوزی های سنتی) در بیمارستان عرفان تهران عیادت کردند

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.