مجمع بانک ایران زمین و تشکیل سوپر مارکت مالی

مجمع بانک ایران زمین و تشکیل سوپر مارکت مالی

 

در تاریخ هفت تیر ماه،نشست مجامع عمومی فوق العاده و عادی،بطور فوق العاده نوبت دوم بانک ایران زمین با حضور سهامداران با تصویب صورت های مالی برگزار شد.

 

پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین:گزارشی از وضعیت بانک در سال مالی ۹۵ را ارائه داد.

 

از دستاوردهای بانک در سال ۹۵ توسعه بانکداری دیجیتال و سوپر مارکت های مالی، ارائه خدمات و محصولات مشتری محور، توانمند سازی نیروی انسانی، توسعه همکاری با فین تک ها و  استارت آپ ها و توسعه نام تجاری که در نهایت منجر به ایجادارزش افزوده برای گروه های ذینفع خواهد شد، صورت گرفته است.

 

در سال ۹۵ اقدامات ویژه ای در حوزه فن_آوری_اطلاعات در بانک ایران زمین از جمله راه اندازی  سامانه های هوش تجاری یا BI، کشف تقلب، مدیریت ریسک، بازرسی، تمکن مالی، صیاد و پیوند انجام شد.

 

بهره برداری از همراه بانک جدید بانک ایران زمین با امکانات ویژه و پروژه کارت چند منظوره شامل دانشجویی، کارت اعتباری و نخبه کارت از اقدامات دیگر بانک است.

 

در حوزه  سرمایه انسانی و آموزش اقداماتی از قبیل: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، طراحی و  تدوین آزمون های استخدامی و ارتقاء مشاغل، تهیه و تدوین برنامه جامع استعداد یابی و پرورش استعدادها و برنامه ریزی به منظور تعیین نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز تا افق  ۱۴۰۰ از اهم برنامه های بانک در حوزه آموزش و سرمایه انسانی بود.

 

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.