پیشگیری از مرگ ۱۸ هزار و ۱۰۰ بیمار سکته قلبی و مغزی

قاسم جان بابایی گفت: وزارت بهداشت در یک سال گذشته توانسته با اجرای دو برنامه مهم، از میزان وقوع سکته های قلبی و مغزی در کشور بکاهد.

وی با اشاره به اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های قلبی، اظهار داشت: در حال حاضر این برنامه در سطح ۵۴ بیمارستان کشور به صورت شبانه روزی اجرا می شود.

جان بابایی از بیماری های قلبی به عنوان اولین عامل مرگ و میر ایرانی ها نام برد و افزود: در یک سال گذشته توانسته ایم با اجرای این برنامه، به ۱۲ هزار نفر از هموطنان دچار سکته قلبی، خدمات ارائه بدهیم.

معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های قلبی، تحت عنوان باز کردن عروق قلبی با آنژیوگرافی در این ۵۴ بیمارستان کشور اجرا می شود.

جان بابایی همچنین به برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های مغزی، اشاره کرد و افزود: این برنامه نیز در سطح ۵۵ بیمارستان کشور که توانایی ارائه خدمات پیشرفته برای بیماران سکته قلبی را دارد، به صورت شبانه روزی اجرا می شود.

معاون وزیر بهداشت، از سکته های مغزی نیز به عنوان دومین علت مرگ و میر ایرانی ها نام برد و گفت: با اجرای این برنامه توانسته ایم از مرگ ۶۱۰۰ نفر از هموطنان پیشگیری کنیم.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.