کاهش ۵۰ درصدی فلرینگ فاز ۱۹ پارس جنوبی

محمد نعمتی، رئیس بهره برداری فاز ۱۹ مجتمع گاز پارس جنوبی در خصوص طرح های صیانت از محیط زیست در پالایشگاه دهم گفت: با ابتکار عمل و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز توسط گروه بهره برداری و مهندسی در واحد گوگرد و همچنین انجام اصلاحات مورد نیاز و اجرای برنامه مدون تعمیرات در خصوص کمپرسورهای off gas میزان فلرینگ پالایشگاه به میزان ۵۰ درصد کاهش و به سطح استاندارد مجتمع ارتقا یافته است.

نعمتی افزود: این اقدام همچنین کاهش ۸۵ درصدی میزان انتشار گاز SO2 را در پی داشت. عدم استفاده از چاله سوزان با مدیریت پسماندهای هیدروکربنی و بازیافت آنها و همچنین دفع لجن های هیدروکربنی به میزان ۷۰۰ تن یکی دیگر از اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص است.

نعمتی در ادامه به اقدامات HSE در فاز ۱۹ اشاره کرد و گفت: در بخش ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست استقرار دستورالعمل های ایمنی، تهیه بانک نرم افزاری و سیستم برخط پیگیری انومالی، استقرار کامل سیستم مجوز کار SPGC، و انجام دوره های آموزشی مختلف ایمنی به میزان ۴هزار و ۱۶۰ نفر، رفع نشتی از خطوط زیر زمینی آتش نشانی و تکمیل و تحویل سیستم اطفاء حریق اتوماتیک مخازن (ثانویه) پیگیری و اجرا شد.

وی افزود: در واحد ICT نیز اجرای دقیق پروتکل های واحد امنیت مجتمع، راه اندازی سرورهای فیزیکی و مجازی و ایزوله کردن شبکه داخل پالایشگاه، محدود کردن دسترسی به اتاق سرور مرکزی و تمامی LAN ROOM های پالایشگاه، نصب دوربین جهت نظارت بر این مکان ها انجام شده است.

نعمتی اظهار داشت: در بخش بازرسی فنی نیز شناسائی و ثبت وضعیت اولیه دستگاه ها، استخراج موارد نقص و ایرادات اجرایی پروزه فاز ۱۹در بازه تحویل و تحول، استقرار و جاری سازی سیاست های بازرسی فنی و کنترل خوردگی و ایجاد زمینه های تحقق بازرسی های داخلی هدفمند برای تجهیزات پالایشی با تقویت رویکردهای پیش بینانه از اهم اهداف و فعالیت های این امور بوده است.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی و اجرای اولین تعمیرات اساسی در سال ۹۷، با مجموع ۶۰۶ مورد ریز فعالیت و بازرسی داخلی از ۱۲۰ تجهیز ثابت، تعویض ۷۸ کوپن خوردگی مورد بازرسی و ثبت وضعیت اولیه قرار گرفته و از نقطه نظر یکپارچگی ساختاری تعیین وضعیت شده و برنامه پایش و کنترل های بعدی آن ها بر اساس وضعیت و سطح مخاطرات شناسائی و درجه بندی شد.

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.