برچسب: خزایی

جزئیات قرارداد فاینانس نامحدود روسی از زبان معاون وزیر اقتصاد

محمد خزاعی درباره جزئیات قرارداد اخیر وام بین بانکی ایران و روسیه بیان کرد که خط اعتباری توافق شده محدودیتی ندارد و درباره پروژه‌هایی که می‌توانند از این وام استفاده کنند، توضیحاتی را ارایه کرد. رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قرارداد وام بین بانکی […]

ادامه مطلب