برچسب: مجمع

مجمع بانک ایران زمین و تشکیل سوپر مارکت مالی

مجمع بانک ایران زمین و تشکیل سوپر مارکت مالی   در تاریخ هفت تیر ماه،نشست مجامع عمومی فوق العاده و عادی،بطور فوق العاده نوبت دوم بانک ایران زمین با حضور سهامداران با تصویب صورت های مالی برگزار شد.   پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین:گزارشی از وضعیت بانک در سال مالی ۹۵ را ارائه داد.   […]

ادامه مطلب