ارسال شده در ژانویه 29, 2021 توسط

پس از تهیه عکس های رادیوگراف مشخص شد این قو نیز مشابه قریب به اتفاق سایر کیس های مصدوم ما قربانی توحشی به نام شکار شده است. (نقاط سفید روی تصویر رادیوگراف ساچمه هستند) هر سال در اوایٔل فصل مهاجرت با این شرایط خاص مواجه بوده ایم که برخی از قوها خصوصا قوهای جوان در زمین های باز آب گرفته درست وسط مناطق مسکونی یا حتی صنعتی فرود می آیند و بعضا نیز با پذیرایی گرم شکارچیان با فرهنگ با ساچمه سربی داغ و یا تورهای هوایی مواجه خواهند بود.

دسته بندی

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.