ارسال شده در آگوست 3, 2019 توسط

برنامه «تاثیرگذاری پلاسمای منتشر شده از لیزر» (Laser Induced Plasma Effect) در حقیقت بخشی از  برنامه « مدیریت مشترک سلاح های غیرمرگبار»(Joint Non-lethal Weapons Directorate program ) است که طی آن از روش هایی برای دور کردن یا متوقف کردن دشمنان به جای کشتن آنان استفاده می شود.

با کمک انرژی های هدایت شده یا همان لیزرها می توان پوست فرد هدف گرفته شده را بدون سوزاندن آن داغ کرد، سروصداهای سردرگم کننده منتشر کرد یا دستوراتی مانند «توقف کنید یا مجبور می شویم به شما شلیک کنیم» را صادر کرد.

اشعه این لیزر می تواند از شیشه ساختمان بگذرد اما همچنان قابلیت گذر از موانع جامد دیگر ندارد. می توان از شکل ساده این فناوری برای محافظت از  مناطقی مانند مقرها استفاده کرد.

اما با در اختیار داشتن یک منبع نیروی مناسب می توان لیزر مذکور را روی یک خودروی کوچک سوار کرد و به این ترتیب یک خودروی گشت زنی مجهز نیز ایجاد کرد.

محققان نظامی آخرین مرحله از آزمایش های خود را در ماه ژوئن انجام دادند و طی آن صوت به وسیله لیزر منتقل شد و الگوریتم های توسعه یافته توانستند صوت را در طیف موج صحیح تکرار کنند.

دسته بندی برچسب

نظر خود را اضافه کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.